ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 พ.ค. 64 ประกาศผลสอบ NT ป.3
22 เม.ย. 64 ประกาศผลสอบ O-NET ม.3
21 เม.ย. 64 ประกาศผลสอบ O-NET ป.6
20 เม.ย. 64 ประกาศผลสอบการอ่าน ป.1
24 มี.ค. 64 สอบ NT ป.3
ชุดนักเรียน
13 มี.ค. 64 สอบ O-NET ป.6
ชุดนักเรียน
13 มี.ค. 64 ถึง 14 มี.ค. 64 สอบ O-NET ม.3
ชุดนักเรียน
08 มี.ค. 64 ถึง 12 มี.ค. 64 สอบการอ่าน ป.1
ชุดนักเรียน
30 ธ.ค. 63 วันคริสต์มาส
โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
28 ธ.ค. 63 ถึง 29 ธ.ค. 63 การแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
24 ธ.ค. 63 สอบธรรมศึกษา
เลื่อนการสอบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างไม่มีกำหนด
สำนักแม่กองธรรม
14 ธ.ค. 63 การจัดกิจกรรม ของม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
14 ธ.ค. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับ พิพิธภัณฑ์ฯ
นักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.3
เวลา 10.30 - 11.30 น.
โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
10 ธ.ค. 63 ถึง 11 ธ.ค. 63 วันหยุดราชการ
07 ธ.ค. 63 ประชุมการเพิ่มทักษะอาชีพนักเรียน เวลา 09.00-11.00 น. (ครูภูมิ)
สพป.พล.1
30 พ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/63
โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
23 พ.ย. 63 ส่งเอกสารงานธุรการทั้งหมด
โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
23 พ.ย. 63 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
ชุดนักเรียน โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
14 พ.ย. 63 รับคูปองการศึกษา ณ ห้องขวัญมณฑล เวลา 08.00-12.00 น. (ครูหทัย)
13 พ.ย. 63 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
13 พ.ย. 63 อบรมเสริมสร้างพลังแผ่นดิน ณ ห้องประชุมมหาราช ศูนย์แสดงนิทรรศการ เวลา 07.30-12.00 น. (ครูเตือน/ครูจง/ครูเรียม)
11 พ.ย. 63 ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียน 1/2563
โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
09 พ.ย. 63 ถึง 10 พ.ย. 63 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563
ชุดนักเรียน โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
09 พ.ย. 63 ประชุม อบต.ไผ่ขอดอน เวลา 13.30 น.
อบต.ไผ่ขอดอน
06 พ.ย. 63 ประชุมขับเคลื่อนนโยบายรร.คุณภาพฯ (ผอ.)
ห้องขวัญมณฑล เวลา 08.00 น.
สพป.พล.1
04 พ.ย. 63 โครงการอบรมสร้างอาชีพ 08.30 - 1500 น. ณ ห้องขวัญมณฑล (ครูภูมิ)
30 ต.ค. 63 กิจกรรมลอยกระทง
ชุดนักเรียน โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
30 ต.ค. 63 ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
สถานีอนามัยตำบลไผ่ขอดอน
27 ต.ค. 63 กิจกรรมนำนักเรียนทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
23 ต.ค. 63 กิจกรรมวันปิยมหาราช
โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
21 ต.ค. 63 ประชุมผู้บริหาร เวลา 08.00 น. ณ ห้องขวัญมณฑล (ผอ.)
สพป.พล.1