ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปี 2563
ภาษาไทย ป.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.98 MB
ภาษาอังกฤษ ป.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.04 MB
คณิตศาสตร์ ป.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.21 MB
วิทยาศาสตร์ ป.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.42 MB