ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมนำนักเรียนทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ด้วยทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนำนักเรียนเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ทักษะ โดยการพานักเรียนไปทัศนศึกษา
ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563

ระดับชั้นอนุบาล 2 - 3 
- เริ่มออกเดินทางเวลา 08.00 น.
- แหล่งเรียนรู้ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
 
ระดับชั้น ป.1 - ป.3
- เริ่มออกเดินทางเวลา 05.00 น.
- แหล่งเรียนรู้ บึงฉวาก และวิถีชุมชน ณ ตลาด 100 ปี อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 
 
ระดับชั้น ป.4 - ม.3
- เริ่มออกเดินทางเวลา 04.00 น.
- แหล่งเรียนรู้ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. และดรีมเวิลด์ จ.ปทุมธานี
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2563,00:00   อ่าน 54 ครั้ง