ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นายกัญญาภัทร นาคมี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวสุัญญา น่วมบาง
ครู คศ.2