ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายภูมิ คำยอด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

รสิตา บัวประทุม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววราภรณ์ หมีนิ่ม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1